Hoe kan je de kamer huurprijs berekenen?

huurprijs-berekenenWil jij je kamer verhuren en wil je weten wat je kunt vragen als huur en wat de regels hiervoor zijn?

Hoeveel huur gevraagd mag worden voor een kamer, hangt af van de zogenaamde puntentelling voor onzelfstandige woningen. Met name het woonoppervlak, het voorzieningenniveau en gedeelde of eigen gebruik van voorzieningen zijn hiervoor bepalend.

Wat zijn regels om je kamer te verhuren?

Via een puntensysteem kan je de maximale huur van een kamer berekenen. Het systeem geldt voor alle onzelfstandige woningen. Dit is een woonruimte zonder eigen toegang of waarbij voorzieningen zoals de keuken of toilet gedeeld moeten worden.

Hoe bereken je de huurprijs als je je kamer wilt verhuren?

Je krijgt punten voor verschillende onderdelen voor als je je kamer wilt verhuren. Met een huurprijscheck kan je een goede inschatting krijgen van de maximale huurprijs van een onzelfstandige woonruimte. Je kunt hier je huurprijs berekenen via een rekenprogramma. Kijk daarnaast ook op kamersites zoals Rooming, om de kamerprijzen te bekijken van vergelijkbare kamers.