Kamer verhuur en belasting

belasting kamer verhurenDenk je erover om een kamer te verhuren, dan zijn er diverse regels waar je aan moet voldoen. Ook als het gaat om kamer verhuren belasting, is het goed om te weten wat jouw rechten en plichten zijn.

Kamerverhuurvrijstelling

Een kamer verhuren kan gepaard gaan met kamerverhuurvrijstelling. Normaal gesproken wordt de belasting geheven via Box 1. Wanneer je in aanmerking komt voor kamerverhuurvrijstelling, dan wordt de belasting geheven via Box 3. Of je hier wel of niet voor in aanmerking komt heeft te maken met een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen. Dit is afhankelijk van:

  • De huurprijs
  • De duur van de periode waarin de kamer wordt verhuurd aan de huurder
  • Het ingeschreven staan bij de gemeente van zowel huurder als verhuurder
  • Maakt de kamer die je verhuurt deel uit van uw eigen woning, of is het een zelfstandige woning

Wat betreft de huurprijs mag je niet meer ontvangen hebben dan €4.748,- over een heel jaar. Deze prijs is inclusief de eventueel bijkomende kosten die je doorberekent. Verhuur je de kamer aan tijdelijke logees of vakantiegasten, dan heb je geen recht op kamerhuurvrijstelling. Een kamer verhuren moet voor langere duur zijn. Een volgende eis is dat zowel jij als de huurder gedurende de hele periode ingeschreven staan bij de gemeente. Als laatste is het belangrijk om te melden of de kamer die je verhuurt een zelfstandige woning betreft, of deel uit maakt van jouw eigen woning.

Diverse belastingvoordelen

Als de kamer geen deel uit maakt van jouw eigen woning, dan kun je helaas geen aanspraak maken op kamerverhuurvrijstelling. Voldoe je aan alle bovenstaande voorwaarden, dan maak je aanspraak op diverse belastingvoordelen. Wil je weten waar je nog meer rekening mee moet houden, check dan eens deze tips op Rooming.